CH-966G
無線氣壓傳訊汽車防盜鎖


 
CH-966G   方向盤安裝示意圖(三幅/四幅式方向盤皆可)


 
CH-966G 無線接收機除體積超小易攜帶外,並具備多功能LCD液晶圖像顯示功能


 
CH-966G 精美包裝盒(含操作說明光碟片/中文詳細說明書/產品保固卡)

.......................................................................................................................................................................................................