VX-402/ 402R/ 402REC 室外型紅外線人體偵測感應器(日本進口)


 

   
VX-402系列 具備4種偵測模式,不同偵測角度與距離,可依需求自行設定
   


 

    VX-402/ VX-402REC 具備獨特雙感應器並聯偵測及順序偵測功能    


 


VX-402REC 內建麥克風可錄製2段(各8秒)警告語音及撥放
.................................................................................................................................................................................................................................