............................................ Copyright© 2017 by 衛迅科技
All rights reserved.
未經授權轉載,依法追究

        

                                

       

        

DA-60A

DA-60B

     MK-338

MK-738

本體尺寸(mm)

196x38x44

228x38x44

       130x24.5x50

單組重量(g)

790g

800g

        690g

輸入電壓(DC)

12V/24V(±10%)

12V-18V(±10%)

 

 

操作溫度

-20℃∼70

 

 

消耗功率(W)

2.4W(靜態)/12W(動態)

 

 

靜態電流(mA)

200mA

 

 

動態電流(mA)

100mA

 

 

        

 

磁簧式對正下插

滾珠式對正下插

1.方形鎖舌機械鎖
2.
可用鑰匙或旋鈕開啟

同左

斷電時釋放

具有靜態省電防熱功能

具電子電路開關按鈕,可調節時間選擇開門及監視點

本身為插梢可180度開門

       

搭配機械鎖舌

 

PGS-701A/702A/701B/702B PGS-703/704

適用範圍

緊急門、玻璃門、木門、鐵鋁門

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門 同左


       

                                   

       

PGS-701A

PGS-702A

PGS701B

PGS-702B

PGS-703

PGS-704

PGS-705NS/SW

PGS-706NS/SW

本體尺(mm)

150x25x32

150x25x30

150x25x30

單組重量(g)

410g

295g

300g

輸入電壓(DC)

12V(±20%)

12V(±20%)

操作溫度

20℃∼70

20℃∼70

消耗功率(W)

1.5W

2.4W

靜態電流(mA)

0 mA

120 mA

0 mA

120 mA

0 mA

120 mA

0 mA

動態電流(mA)

120 mA

0 mA

120 mA

0 mA

120 mA

0 mA

200 mA

       

 

送電時釋放

 斷電釋放

送電時釋放 

斷電釋放

送電時釋放

斷電釋放

送電時釋放

可長時間送電

可長時間送電

特殊鋼合金加不鏽鋼封口,適合重負載鋁,鐵門用

輕負載用

具開門監視點輸出

SW含具開門監視點(選購)

 

無裝飾外蓋

具裝飾外蓋

搭配機械鎖舌

MK-338

MK-738或一般喇叭等斜形鎖舌

喇叭鎖等斜形鎖舌

適用範圍

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

鋁門、木門


     

      品          

             

      型          

PML-1101

PML-2101

本體尺(mm)

磁鎖 250x42.5x26
磁板
160x36x11

磁鎖266x73x40
磁板
160x16x61

單組重量(g)

2.5kgs

4.5kgs

輸入電壓(DC)

12V/24V(±10%)

20℃∼70

消耗功率(W)

6W

 6W

靜態電流(mA)

----------------

動態電流(mA)

500mA

          

250kgs拉力

500kgs拉力

斷電時釋放

重負載用

具開門監視點

延遲開門時間設定

     

鐵門、硫化銅門、緊急門