EGE 系列~酷 炫黑色正門(黑把手)
   
EGE 系列~酷 炫棕色正門(黑把手)
   
EGE 系列~酷 炫紅色正門(黑把手)
 


 

    採用隱藏式門把外觀(滑蓋右開後,密碼鍵盤及開門把手藏在裡面)       EGE 全系列~內部配置圖例    ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................